GOZ

Dlaczego warto być w obiegu

Tam gdzie są ludzie, są i odpady. W miastach szczególnie odczuwamy ich nagromadzenie. Dlatego każdy mieszkaniec miasta powinien mieć tego świadomość i… wiedzieć co zrobić z odpadem. A przede wszystkim mieć szansę oddać jak najwięcej odpadów do powtórnego obiegu surowców.

Większość odpadów bowiem może stać się cennym surowcem, np. plastik. Plastik jest także jednym 
z najbardziej powszechnych i problematycznych odpadów.

Jak Twoje miasto może zmniejszyć liczbę odpadów? Bądź w obiegu!

NFOŚiGW w swojej pilotażowej Akcji Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu! chce umożliwić swoim pracownikom i okolicznym mieszkańcom oddawanie plastikowych odpadów do powtórnego obiegu.

W ten sposób m.in. realizuje się idea gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), na którą składa się wiele elementów, zarówno powtórne użycie surowców, jak zmniejszenie zużycia wody i jej wtórny obieg, zmniejszenie zużycia energii, przy przejściu na energię ze źródeł odnawialnych, niemarnowanie żywności i jej racjonalna produkcja. Działania każdego z nas mają ogromny wpływ na powodzenie wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej zrównoważone, przyjazne środowisku życie.

NFOŚiGW propaguje ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i edukuje jak prawidłowo postępować z plastikowymi odpadami, nadającymi się do recyklingu, poprzez udział w Akcji Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!