Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Mając na względzie przejrzystość procesów przetwarzania realizowanych w NFOŚiGW, przedstawiamy obowiązujące w organizacji zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest NFOŚiGW z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się mailowo z Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panem Robertem Andrzejczukiem, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w akcji społeczno-edukacyjnej NFOŚiGW „Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do zakończenia akcji społeczno-edukacyjnej NFOŚiGW „Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu” lub zakończenia przez Panią/Pana udziału w niej.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością NFOŚiGW będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotom współpracującym z NFOŚiGW w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z NFOŚiGW i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • podmiotowi przetwarzającemu obsługującemu system informatyczny, umożliwiający użytkownikom zbieranie punktów poprzez aplikację za oddane w automacie odpady plastikowe.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolnośc podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez NFOŚiGW przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez NFOŚiGW przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Podanie danych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie w każdej chwili może być cofnięta.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne dostarczane przez Microsoft.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych beneficjentów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.