REGULAMIN uczestnictwa w akcji Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu.

 1. Wprowadzenie
  1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania akcji społecznej o charakterze proekologicznym pn. Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu („Akcja Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu lub „Akcja”) oraz warunki uczestnictwa w Akcji, w tym zasady przyznawania uczestnikom punktów i nagród.
 2. Akcja Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu.

  1. Akcja jest organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 3A, NIP: 522 00 18 559, REGON: 142137128, tel.: 22 45 90 100 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i obsługiwana przez Grand Technology Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zabierzowie (32-080), przy ul. Krakowskiej 7, NIP 677 23 61 149, REGON 121812454, tel. 12 294 70 06 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w imieniu i na zlecenie Organizatora. Akcja jest prowadzona na terenie Polski. Informacje o Akcji są dostępne na stronie internetowej Akcji (www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu i www.jestemwobiegu.pl).
  2. W ramach Akcji za oddane opakowania plastikowe po napojach (butelki PET o pojemności od 0,2l do 3l) zostaną przyznane punkty („Punkty”), tym Uczestnikom, którzy utworzyli profil i zalogowali się do systemu lojalnościowego Akcji, dostępnego poprzez stronę www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu oraz stronę aplikacji mobilnej Akcji pod adresem www.jestemwobiegu.pl oraz aplikację mobilną Jestem w obiegu.
  3. Akcja trwa 24 miesiące od dnia 29.10.2020 r.
  4. Organizator informuje, że opakowania plastikowe po napojach można oddawać do recyklomatu także bez udziału w Akcji.
 3. Uczestnicy

  1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, wykonująca czynności, o których mowa w punkcie 2.2, która zarejestrowała się w systemie lojalnościowym Akcji. Do rejestracji potrzebny jest adres e-mail.
  2. Pierwsze zalogowanie się do systemu lojalnościowego Akcji oznacza przystąpienie do Akcji i akceptację niniejszego Regulaminu. Przed pierwszym zalogowaniem się do Akcji, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem Akcji, dostępnym na stronie www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu oraz stronie aplikacji mobilnej www.jestemwobiegu.pl.
  3. Utworzenie profilu w systemie lojalnościowym Akcji jest wystarczające do zarejestrowania się i udziału w Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 3 Regulaminu. System lojalnościowy może nie przyjąć wielokrotnego zgłoszenia do Akcji tej samej osoby. W przypadku problemów prosimy o kontakt poprzez e-maile: 1) ws. automatu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 2) ws. aplikacji na telefony komórkowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego to adres e-mail oraz imię i nazwisko i winny być przez Uczestników aktualizowane. Zmiany danych w systemie lojalnościowym Akcji można dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej Jestem w obiegu lub na stronie aplikacji dostępnej pod adresem www.jestemwobiegu.pl logując się do swojego profilu.
  5. Informacje dotyczące Akcji są dostępne pod adresem www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu i www.jestemwobiegu.pl.
 4. Przyznawanie punktów

  1. Regulamin określa za jakie czynności są przyznawane Punkty. W związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w punkcie 2.2 niniejszego Regulaminu, Uczestnikom zostaną przyznane Punkty. Informacja o liczbie przyznawanych Punktów jest dostępna w systemie lojalnościowym Akcji, w profilu Uczestnika, pod adresem www.jestemwobiegu.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem w obiegu.
  2. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym. Punkty dwóch i więcej Uczestników nie sumują się i nie mogą być przekazywane między Uczestnikami.
  3. Aby uzyskać Punkty Uczestnik musi zalogować się do systemu lojalnościowego Akcji podając imię i nazwisko oraz adres e-mail lub pobrać kupony z automatu, a następnie zarejestrować je w aplikacji, wpisując datę i numer pod kodem kreskowym lub skanując telefonem komórkowym kod QR wyświetlany na ekranie monitora automatu, oddając plastikowe butelki PET po napojach o pojemności od 0,2l do 3l, wskazane w punkcie 2.2 Regulaminu, w sposób wskazany w pkt. 4.4 Regulaminu, do automatu na odpady, znajdującego się w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 1, przed siedzibą Organizatora.
  4. Aby oddać poprawnie do automatu na odpady plastikowe butelki PET po napojach o pojemności od 0,2l do 3l należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją, która znajduje się również na automacie i wyświetlana jest na ekranie automatu oraz jest dostępna na stronie www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu i stronie aplikacji mobilnej dostępnej pod adresem www.jestemwobiegu.pl.
   • Przygotuj niezgniecione butelki z kodem kreskowym: zdejmij nakrętki, butelki muszą być puste (1). Jeśli zbierasz punkty w Aplikacji mobilnej Jestem w obiegu naciśnij zielony przycisk (4) i postępuj zgodnie z instrukcją (wyświetlaną również na ekranie (1))
   • Włóż nakrętki do oznaczanego otworu (2),
   • Włóż butelki pojedynczo, kodem kreskowym do góry do oznaczonego otworu (3),
   • Po zakończeniu oddawania butelek:
     • naciśnij zielony przycisk i pobierz kupon (4), a następnie dodaj go przez aplikację Jestem w obiegu lub na stornie www.jestemwobiegu.pl,
     • lub zeskanuj QR kod z ekranu (1) za pomocą telefonu,
     • odczekaj do 24 h i sprawdzić stan swojego konta (liczbę punktów i zarejestrowanych kuponów) przez aplikację mobilną Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu lub stronę www.jestemwobiegu.pl.
   • Zbieraj punkty z kuponów i wygrywaj nagrody przez:
     • pobranie aplikacji mobilnej Jestem w obiegu lub,
     • przez rejestrację na stronie www.jestemwobiegu.pl
      • utwórz konto,
      • zaloguj się,
      • dodaj kupon – wpisując datę i kod kreskowy lub skanując QR kod z ekranu automatu za pomocą telefonu.
  5. Jeżeli w czasie trwania Akcji nie dojdzie do zamiany zebranych punktów na nagrody, np. gdy Uczestnik odstąpi od uczestnictwa w Akcji, wypowie je lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do cofnięcia Punktów przyznanych Uczestnikowi.
 5. Konto Uczestnika

  1. Przyznane Uczestnikowi Punkty są zapisywane pod loginem (ADRES MAILOWY Uczestnika) na elektronicznym koncie („Konto”) w systemie lojalnościowym Akcji. Aktualny stan Konta Uczestnicy mogą sprawdzić po zalogowaniu się na stronie aplikacji www.jestemwobiegu.pl oraz do aplikacji mobilnej Jestem w obiegu, obsługiwanej przez Grand Technology, który będzie przekazywał dane o liczbie zebranych Punktów, kwalifikujących do Nagrody, Organizatorowi do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Organizator będzie informować Zwycięzców o wygranej w formie elektronicznej e-mailem, na podany przy rejestracji do systemu lojalnościowego Akcji adres e-mail Uczestnika.
  2. Wszelkie trudności techniczne podczas udziału w Akcji należy zgłaszać mailowo na adresy e-mail: 1) ws. automatu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 2) ws. aplikacji na telefony komórkowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Zasady Wymiany Punktów na Nagrody

  1. Przyznane Punkty Uczestnicy mogą wymienić na nagrody rzeczowe („Nagrody”) i pieniężne w wysokości 11,90 zł. Nagrody są opisane na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu oraz www.jestemwobiegu.pl, zgodnie z poniższym sposobem liczenia punktów:
   • za każdą plastikową butelkę PET po napojach o pojemności od 0,2l do 3l, oddaną do automatu Uczestnik otrzyma – 1 pkt.
  2. Maksymalna liczba Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na Nagrodę odpowiada 100 Punktom.
  3. W przypadku, gdy liczba Punktów zebranych na Koncie Uczestnika nie wystarcza na wymianę ich na Nagrodę, Punkty nie przechodzą na kolejny miesiąc Akcji.
  4. Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania przez poszczególnych Uczestników Akcji, tzn. Punkty uzyskane przez Uczestników wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.
  5. W każdym miesiącu trwania Akcji maksymalnie trzech Uczestników, którzy jako pierwsi uzbierają 100 punktów, może otrzymać Nagrody, zgodnie z kolejnością zgromadzenia określonej w Regulaminie Liczby Punktów.
  6. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o wygranej Uczestnik Zwycięzca musi ją odebrać w ciągu sześćdziesięciu dni od poinformowania o ich przyznaniu, w wybrany przez siebie jeden ze sposobów, opisanych w pkt. 6.8 i 6.9 Regulaminu.
  7. Nagrody stanowią przychód i podlegają opodatkowaniu. Organizatora w dniu odbioru pobierze równowartość podatku, stanowiącą 10% nagrody, tj. 11,90 zł, szczegółowe informacje będą podawane z informacją o otrzymaniu nagrody.
  8. Nagrody będą przesyłane przez Organizatora Uczestnikom Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową w terminie do 60 dni od potwierdzenia sposobu odbioru przez Uczestnika Zwycięzcę w odpowiedzi na e-mail z informacją o wygranej.
  9. Uczestnik Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora w Warszawie (02- 673), przy ul. Konstruktorskiej 3A, w godz. 7.30-15.30, za pokwitowaniem.
 7. Wygaśnięcie Punktów

  1. Niniejszy Regulamin określa za jakie czynności są przyznawane Punkty oraz jaka liczba Punktów uprawnia do odebrania Nagrody.
  2. Punkty wygasają po upływie trzydziestu dni od ich przyznania.
 8. Ustanie uczestnictwa w Programie

  1. Z uczestnictwa w Akcji można zrezygnować w każdej chwili składając oświadczenie w formie podpisanego skanu i przesyłając je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz oświadczenia rezygnacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.(do pobrania tutaj)
  2. Zakończenie uczestnictwa w Akcji prowadzi do utraty zebranych Punktów. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z udziału w Akcji, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.
 9. Zmiana Regulaminu Akcji

  1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Akcji, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. Zmiany każdorazowo będą ogłaszane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na stornie www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od w/w zawiadomienia Uczestnik nie wypowie uczestnictwa w Akcji.
 10. Zakończenie Akcji

  1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Akcję. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej trzydzieści dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Akcji. Informacja ta zostanie przekazana na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu oraz w aplikacji mobilnej Jestem w obiegu i na stornie www.jestemwobiegu.pl systemu lojalnościowego Akcji.
  2. Gdy Akcja zostanie zakończona, Uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji. Po upływie terminu 60 dni od dnia ogłoszenia zakończenia Akcji wymiana Punktów nie będzie możliwa.
  3. Po zakończeniu Akcji dane Uczestników są usuwane z systemu lojalnościowego, a konta kasowane.
 11. Reklamacje

  1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących aplikacji mobilnej i strony www.jestemwobiegu.pl prosimy kierować na adresy e-mail: 1) ws. automatu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 2) ws. aplikacji na telefony komórkowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.
  2. Uczestnicy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”(lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów).
  3. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.